Helgard Beck
1940 - 1970

Landschaft

Mischtechnik, 20,5 x 29 cm, sign.

 

 

Bäume im Sturm

Aquarell, 19,5 x 29 cm, sign.

Landschaft

Hinterglas, 30 x 31 cm

 

 

Betende

Hinterglas, 15,5 x 20,5 cm

 

 

Flusslandschaft

Hinterglas, 30 x 40 cm, sign.

 

 

Flötenspielerin

Aquarell; 60 x 42,5 cm; 1964; sign.

Selbstbildniss

Federzeichnung; 17 x 23,5 cm; 1968; sign.

Porträt

Aquarell; 29,5 x 19,5 cm; 1958; sign.